ОФИЦИЈАЛЕН РЕДОСЛЕД ОХРИД ФЕСТ 2019 – ФОЛК ВЕЧЕР

 Ѓоко Дичоски

Бекрија

 Муз. Гоце Џуклески
Т. Ангел Петиќ
Ар. Сашо Ливрински

Славчо и Брезите

Лична мома      

Муз. и Т. Славчо Мишевски
Ар. Ц. П. Дундарак

Симеон Георгиевски Бричот

Прости ми среќо прости ми    

Муз. и Ар. Симеон Георгиевски Бричот
Т. Ибро Исламовски Бале

Мишко Микеле Србиноски   – Нема заборав    

Муз. и  Ар. Горан Милошески
Т. Горан Милошески и Мишко Србиноски

Зоран Христов

– Само прошка не барај

      Муз. и Т. Милорад Раде Илич
Ар. Милан Завков

Петар Нечовски

– Во Трпејца под Галичица

      Муз. и Т. Енвер Рашити
Ар. Јовица Каралиевски

Молика Оне

– Во виното е вистината     

Муз. и Т. Ристо Весков
Ар. Петар Кан

Милован Секулоски

– Дар од небото

      Муз. и Т. Кирил Ничевски
Ар. Ристо Крстевски

Ивајло Димитров

– Нема такви меани

      Муз. Хрис Марин  
Т. Филип Цветков
Ар. Ц. П. Дундарак

Нино Величковски

– Човек оркестар

     Муз. Миле Барбаровски
Т. Филип Цветков
Ар. Драган Радовиќ

Методија Столески

– Моето Семејство

    Муз. и Ар. Петар Кан
Т. Огнен Неделковски

Мирко Вретовски

– Охрид свети од убавина

      Муз. Гоце Џуклески
Ар. Гоце Цоцески
Т. Ангел Петиќ

Благица Павловска

– Во Охрида сме сега

     Муз. Благица Павловска
Т. Цане Трајчевски
Ар. Љупчо Павловски

Барбара Јаковлеска и Ели Рамич

– На југ е мојата љубов     

Муз. Т. и Ар. Адо Ифтич

Јовица Мицевски Бамбус

– Вистина е душо моја

     Муз. и Т. Томислав Коцевски Пепси
Ар. Дарко Илиевски

Драган Драгаш

– Рано е

    Муз. и Ар. Петар Кан
Т. Мирче Карамучев

Соната и Катерина Брезева

– Бовчалак

    Муз. и Ар. Петар Кан
Т. Ангел Петиќ

Суада Каришик Цаца

– Светот љубов ќе го спаси

      Муз. Александар Радовановиќ
Ар. Драган Грего
Т. Огнен Неделковски